קהילה

Kindergarten

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'k'

ㄓㄔㄕㄖ注音配對
ㄓㄔㄕㄖ注音配對 מצא את ההתאמה
על ידי
Letter-sound match
Letter-sound match זוגות תואמים
על ידי
Spin Draw Write 2
Spin Draw Write 2 גלגל אקראי
על ידי
-ing match
-ing match מצא את ההתאמה
על ידי
Fruits
Fruits גלגל אקראי
על ידי
Letters
Letters גלגל אקראי
על ידי
Number Match
Number Match מצא את ההתאמה
על ידי
an family words
an family words התאמה
על ידי
Wants Vs. Needs
Wants Vs. Needs מיון קבוצה
על ידי
Missing Vowel
Missing Vowel חידון
על ידי
Uppercase And Lowercase Letter Sort
Uppercase And Lowercase Letter Sort מיון קבוצה
על ידי
Letter Jj
Letter Jj הכה את החפרפרת
על ידי
     אותיות א-י
אותיות א-י פוצץ בלון
על ידי
CVC Kindergarten
CVC Kindergarten התאמה
על ידי
Rhyme Wheel
Rhyme Wheel גלגל אקראי
על ידי
Beginning Letter Sound
Beginning Letter Sound גלגל אקראי
על ידי
Letter S Words
Letter S Words הכה את החפרפרת
על ידי
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4
Journeys K Sight Word Scramble Unit 4 היפוך אותיות
על ידי
rhyming words
rhyming words חידון
על ידי
Numbers, Chinese
Numbers, Chinese פוצץ בלון
על ידי
十二生肖
十二生肖 קלפים אקראיים
על ידי
CCK Fruit train game
CCK Fruit train game פוצץ בלון
על ידי
Fundations Trick Words 1-15
Fundations Trick Words 1-15 זוגות תואמים
על ידי
Letter g or n
Letter g or n מיון קבוצה
על ידי
Rhyming
Rhyming פתח את התיבה
על ידי
Kindergarten Bird Addition
Kindergarten Bird Addition זוגות תואמים
על ידי
Sight Words- Kindergarten
Sight Words- Kindergarten גלגל אקראי
על ידי
头脸 Head & Face
头脸 Head & Face גלגל אקראי
על ידי
Los meses del año
Los meses del año תשבץ
על ידי
Beginning Sound Sort - m,r
Beginning Sound Sort - m,r מיון קבוצה
על ידי
Group 1 -Beginning Sounds
Group 1 -Beginning Sounds חידון
על ידי
Character or Setting
Character or Setting מיון קבוצה
על ידי
missing number yellow.2
missing number yellow.2 מצא את ההתאמה
על ידי
More or less
More or less חידון
על ידי
Real VS nonsense
Real VS nonsense הכה את החפרפרת
על ידי
Ten Frame
Ten Frame חידון
על ידי
Final Sounds in words
Final Sounds in words חידון
על ידי
Short I or Long I
Short I or Long I מיון קבוצה
על ידי
Unscramble the Words
Unscramble the Words היפוך אותיות
על ידי
Rhyming Word families
Rhyming Word families מיון קבוצה
על ידי
G sound initial-set  1
G sound initial-set 1 זוגות תואמים
על ידי
CVC Sort at & it words
CVC Sort at & it words מיון קבוצה
על ידי
What is the missing digraph? Sh/Ch
What is the missing digraph? Sh/Ch חידון
על ידי
When Questions
When Questions קלפים אקראיים
על ידי
practice letters and sounds
practice letters and sounds גלגל אקראי
על ידי
Letter L
Letter L גלגל אקראי
על ידי
ㄅㄆㄇㄈ注音列車
ㄅㄆㄇㄈ注音列車 פוצץ בלון
על ידי
match the digraph wh, th, sh, ch
match the digraph wh, th, sh, ch מצא את ההתאמה
על ידי
Verb Wheel
Verb Wheel גלגל אקראי
על ידי
The Cat in the Hat
The Cat in the Hat חידון
על ידי
CVC words
CVC words חידון
על ידי
What is the Missing Digraph? (th/wh)
What is the Missing Digraph? (th/wh) חידון
על ידי
Story Elements
Story Elements גלגל אקראי
על ידי
Sight Words Drill (Kindergarten List)
Sight Words Drill (Kindergarten List) קלפים אקראיים
על ידי
Characters or Setting?
Characters or Setting? חידון
על ידי
Pirate Patterns
Pirate Patterns חידון
על ידי
动物
动物 מצא את ההתאמה
על ידי
Rhyming Words
Rhyming Words זוגות תואמים
על ידי
Initial Ch
Initial Ch גבוה יותר או נמוך יותר
על ידי
 Rhyming
Rhyming מיון קבוצה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?