קהילה

Phonemic awareness

דוגמאות מהקהילה שלנו

850 תוצאות עבור 'phonemic awareness'

Short-i or Short-e?
Short-i or Short-e? מיון קבוצה
על ידי
Sound Discrimination -1st sound ALL Vowel sounds
Sound Discrimination -1st sound ALL Vowel sounds חידון
על ידי
Short-i and Short-e Sorting
Short-i and Short-e Sorting מיון קבוצה
על ידי
Which one doesn't belong: Ending Sounds
Which one doesn't belong: Ending Sounds חידון
על ידי
Beginning Sound Match
Beginning Sound Match התאמה
על ידי
Sound Discrimination (quiz lip and tongue sounds ALL)
Sound Discrimination (quiz lip and tongue sounds ALL) מיון קבוצה
על ידי
Match the Beginning Sound
Match the Beginning Sound מצא את ההתאמה
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness גלגל אקראי
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness פתח את התיבה
על ידי
1.5  Which words rhyme
1.5 Which words rhyme חידון
על ידי
Rhyme Production
Rhyme Production קלפים אקראיים
על ידי
Open/Closed Vowel Words Divided by Syllable
Open/Closed Vowel Words Divided by Syllable קלפים אקראיים
על ידי
Rhyming Pairs - Short a words
Rhyming Pairs - Short a words זוגות תואמים
על ידי
Odd One Out (A Rhyming Game)
Odd One Out (A Rhyming Game) חידון
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness פתח את התיבה
על ידי
Decoding CVC
Decoding CVC פתח את התיבה
על ידי
How Many Sounds?
How Many Sounds? חידון
על ידי
SD -  /ch,/sh/, /j/
SD - /ch,/sh/, /j/ מיון קבוצה
על ידי
FIS Lesson 4 Memory Game
FIS Lesson 4 Memory Game זוגות תואמים
על ידי
/Sh/ or /Ch/
/Sh/ or /Ch/ מיון קבוצה
על ידי
Phonemic awareness
Phonemic awareness פתח את התיבה
על ידי
3.1< 3.2 First to 3 BOOMs loses
3.1< 3.2 First to 3 BOOMs loses קלפים אקראיים
על ידי
Sound Discrimination All vowel sounds
Sound Discrimination All vowel sounds קלפים אקראיים
על ידי
FIS up to lesson 12
FIS up to lesson 12 חידון
על ידי
Phoneme Deletion game
Phoneme Deletion game חידון
על ידי
Rhyming- Phonemic Awareness 1
Rhyming- Phonemic Awareness 1 מיון קבוצה
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness חידון טלויזיה
על ידי
Sound Discrimination  u/o/i short sounds
Sound Discrimination u/o/i short sounds חידון
על ידי
FIS Lesson 5 Memory Game (identical pairs)
FIS Lesson 5 Memory Game (identical pairs) זוגות תואמים
על ידי
Book 6.3
Book 6.3 קלפים אקראיים
על ידי
3.6 FIS Vibrating Sounds
3.6 FIS Vibrating Sounds הכה את החפרפרת
על ידי
Cc words
Cc words הכה את החפרפרת
על ידי
Rhyming/Phonemic Awareness
Rhyming/Phonemic Awareness קלפים אקראיים
על ידי
Bb words
Bb words הכה את החפרפרת
על ידי
FIS 3.6 Find 3 Pokemons
FIS 3.6 Find 3 Pokemons פתח את התיבה
על ידי
FIS 1-10 open box find 3 Luigi before finding 3 Bowsers
FIS 1-10 open box find 3 Luigi before finding 3 Bowsers פתח את התיבה
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness גלגל אקראי
על ידי
FIS up to 3.11 ONLY Consonants
FIS up to 3.11 ONLY Consonants קלפים אקראיים
על ידי
Syllable Count
Syllable Count פתח את התיבה
על ידי
Ending Sounds
Ending Sounds התאמה
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness גלגל אקראי
על ידי
3.2 - 3.3 anagrams
3.2 - 3.3 anagrams היפוך אותיות
על ידי
4.1 Real and NONSENSE wordsshort or long vowel?
4.1 Real and NONSENSE wordsshort or long vowel? פתח את התיבה
על ידי
Dd words
Dd words הכה את החפרפרת
על ידי
Which Vowel??
Which Vowel?? חידון טלויזיה
על ידי
Short A Phonemic Awareness
Short A Phonemic Awareness מצא את ההתאמה
על ידי
Rhyme Time
Rhyme Time זוגות תואמים
על ידי
Ending Sounds
Ending Sounds פתח את התיבה
על ידי
LiPS Brothers Assembly
LiPS Brothers Assembly מיון קבוצה
על ידי
What is the Vowel Sound?
What is the Vowel Sound? חידון טלויזיה
על ידי
3 Syllable Words Separated
3 Syllable Words Separated גלגל אקראי
על ידי
Beginning Sounds - Odd Man Out
Beginning Sounds - Odd Man Out חידון
על ידי
Phonemic Awareness
Phonemic Awareness מגנטים של מילים
על ידי
Phonemic Awareness Wheel
Phonemic Awareness Wheel גלגל אקראי
על ידי
Beginning and Ending Sounds
Beginning and Ending Sounds חידון טלויזיה
על ידי
Short-I or Short-E?
Short-I or Short-E? מיון קבוצה
על ידי
Decoding CCVC words
Decoding CCVC words פתח את התיבה
על ידי
FIS 3.7 - First vowel sound sound find 3 Pokemons
FIS 3.7 - First vowel sound sound find 3 Pokemons פתח את התיבה
על ידי
FIS 1-4
FIS 1-4 פתח את התיבה
על ידי
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?