הכה את החפרפרת

חפרפרות מופיעות אחת בכל פעם, פגע רק בנכונות כדי לנצח.


דוגמאות

Alphabet review
Alphabet review
על ידי
הכה את החפרפרת
Letter M
Letter M
על ידי
הכה את החפרפרת
Letter G
Letter G
על ידי
הכה את החפרפרת
B and D Confusion
B and D Confusion
על ידי
הכה את החפרפרת
Christmas Whack-a-Mole
Christmas Whack-a-Mole
על ידי
הכה את החפרפרת
Wilson 2.3 Closed syllable exceptions
Wilson 2.3 Closed syllable exceptions
על ידי
הכה את החפרפרת
Prepositions - Whack a Mole G3-5
Prepositions - Whack a Mole G3-5
על ידי
הכה את החפרפרת
Long a_e words
Long a_e words
על ידי
הכה את החפרפרת
OG45 u_e
OG45 u_e
על ידי
הכה את החפרפרת
5: 1st Grade Sight Word GAME
5: 1st Grade Sight Word GAME
על ידי
הכה את החפרפרת
Soft C and G
Soft C and G
על ידי
הכה את החפרפרת
Wilson 1.3 Digraphs
Wilson 1.3 Digraphs
על ידי
הכה את החפרפרת
Digraphs ‘ai’ and ‘ay’ (1 syllable)
Digraphs ‘ai’ and ‘ay’ (1 syllable)
על ידי
הכה את החפרפרת
Letter N
Letter N
על ידי
הכה את החפרפרת
Compound Words
Compound Words
על ידי
הכה את החפרפרת
2D vs 3D Shapes
2D vs 3D Shapes
על ידי
הכה את החפרפרת
Weather & Climate
Weather & Climate
על ידי
הכה את החפרפרת
Prefixes and Suffixes
Prefixes and Suffixes
על ידי
הכה את החפרפרת
Barton 2.3  short /o/
Barton 2.3 short /o/
על ידי
הכה את החפרפרת
Root Words
Root Words
על ידי
הכה את החפרפרת
Bossy r /ar/
Bossy r /ar/
על ידי
הכה את החפרפרת
Barton 3.1
Barton 3.1
על ידי
הכה את החפרפרת
Whack-a-Mole /ue/
Whack-a-Mole /ue/
על ידי
הכה את החפרפרת
Letter W
Letter W
על ידי
הכה את החפרפרת
Stem changing verbs
Stem changing verbs
על ידי
הכה את החפרפרת
Barton 3.6
Barton 3.6
על ידי
הכה את החפרפרת
Coins
Coins
על ידי
הכה את החפרפרת

קבל מידע על תבניות אחרות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?