קהילה

דוגמאות מהקהילה שלנו

St. Patrick's Day Word Search
St. Patrick's Day Word Search
על ידי
זוגות תואמים
Subtraction Up to 5
Subtraction Up to 5
על ידי
היפוך אריחים
How Many? (1-5)
How Many? (1-5)
על ידי
חידון
Coins adding dimes, nickels, pennies
Coins adding dimes, nickels, pennies
על ידי
מצא את ההתאמה
Teen Numbers
Teen Numbers
על ידי
חידון טלויזיה
Valentine's Day Idioms Quiz
Valentine's Day Idioms Quiz
על ידי
חידון
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
על ידי
פתח את התיבה
Nonsense Syllable Sort
Nonsense Syllable Sort
על ידי
מיון קבוצה
Feelings
Feelings
על ידי
חידון
Say it or Think It
Say it or Think It
על ידי
מיון קבוצה
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
על ידי
חידון טלויזיה
T, F, and B
T, F, and B
על ידי
גלגל אקראי
Counting
Counting
על ידי
מצא את ההתאמה
Drawing Conclusion 1
Drawing Conclusion 1
על ידי
חידון טלויזיה
Ten Frame
Ten Frame
על ידי
חידון
Context Clues
Context Clues
על ידי
חידון
ULS February 2022 (Middle)
ULS February 2022 (Middle)
על ידי
התאמה
digraph /th/
digraph /th/
על ידי
מיון קבוצה
Barton 3.6 Watch Out Vowels
Barton 3.6 Watch Out Vowels
על ידי
חידון טלויזיה
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?