קהילה

דוגמאות מהקהילה שלנו

Spin a CVC Word-Tap and Write.
Spin a CVC Word-Tap and Write.
על ידי
גלגל אקראי
Counting
Counting
על ידי
מצא את ההתאמה
Fractions on a Numberline
Fractions on a Numberline
על ידי
דיאגרמה עם תוויות
Spin a CVC Word Part 2
Spin a CVC Word Part 2
על ידי
גלגל אקראי
Valentine  Day Fun Phonics Wheel
Valentine Day Fun Phonics Wheel
על ידי
גלגל אקראי
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
על ידי
גלגל אקראי
Fun Phonics Short Vowels
Fun Phonics Short Vowels
על ידי
גלגל אקראי
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
על ידי
זוגות תואמים
Addition Facts Within 20 (Part 1)
Addition Facts Within 20 (Part 1)
על ידי
הכה את החפרפרת
Subtraction with 10 Frames
Subtraction with 10 Frames
על ידי
מצא את ההתאמה
 Animal ABC's
Animal ABC's
על ידי
כרטיסי הבזק
L-77
L-77
על ידי
מצא את ההתאמה
to be: is am are
to be: is am are
על ידי
מילה חסרה
Make an Inference B52
Make an Inference B52
על ידי
פתח את התיבה
6's Multiplication
6's Multiplication
על ידי
פתח את התיבה
Sort Short or Long Vowel Sound?
Sort Short or Long Vowel Sound?
על ידי
מיין לקטגוריות
Ending sound K Week 1-5
Ending sound K Week 1-5
על ידי
חידון טלויזיה
First Sound Match Up
First Sound Match Up
על ידי
התאמה
Fun Phonics Flash Cards a to z
Fun Phonics Flash Cards a to z
על ידי
קלפים אקראיים
Fluency Drill (Phrases 2)
Fluency Drill (Phrases 2)
על ידי
היפוך אריחים
Feelings: Emoji Quiz
Feelings: Emoji Quiz
על ידי
כרטיסי הבזק
Open Syllables vs. Closed Syllables
Open Syllables vs. Closed Syllables
על ידי
מיון קבוצה
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?