קהילה

דוגמאות מהקהילה שלנו

Level K - Unit 3 - CVC Words
Level K - Unit 3 - CVC Words
על ידי
קלפים אקראיים
Digraphs Set 2
Digraphs Set 2
על ידי
התאמה
3-Digit Expanded Form
3-Digit Expanded Form
על ידי
מצא את ההתאמה
Addition up to 5
Addition up to 5
על ידי
פתח את התיבה
Fractions on a Numberline
Fractions on a Numberline
על ידי
דיאגרמה עם תוויות
Making Inferences with Pictures
Making Inferences with Pictures
על ידי
פתח את התיבה
Digraphs Set 1
Digraphs Set 1
על ידי
התאמה
Fun Phonics Digraphs
Fun Phonics Digraphs
על ידי
גלגל אקראי
CVC words spinning wheel- tap and write
CVC words spinning wheel- tap and write
על ידי
גלגל אקראי
Spin a CVC Word Part 2
Spin a CVC Word Part 2
על ידי
גלגל אקראי
Valentine  Day Fun Phonics Wheel
Valentine Day Fun Phonics Wheel
על ידי
גלגל אקראי
First Sound Match Up
First Sound Match Up
על ידי
התאמה
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
על ידי
גלגל אקראי
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
על ידי
זוגות תואמים
Identifying Numbers 0-9
Identifying Numbers 0-9
על ידי
מצא את ההתאמה
L-65
L-65
על ידי
התאמה
Multisyllabic Words with Suffixes
Multisyllabic Words with Suffixes
על ידי
זוגות תואמים
Kindergarten Fun Phonics Sentences
Kindergarten Fun Phonics Sentences
על ידי
בטל את הערבוב
Complete the sentence Set 1
Complete the sentence Set 1
על ידי
השלם את המשפט
Spin a CVC Word-Tap and Write.
Spin a CVC Word-Tap and Write.
על ידי
גלגל אקראי
Sort Short or Long Vowel Sound?
Sort Short or Long Vowel Sound?
על ידי
מיין לקטגוריות
Articles: a/an, the, '-'
Articles: a/an, the, '-'
על ידי
חידון
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?