קהילה

דוגמאות מהקהילה שלנו

St. Patrick's Day Word Search
St. Patrick's Day Word Search
על ידי
זוגות תואמים
Ordering Numbers 1-15
Ordering Numbers 1-15
על ידי
מילה חסרה
Subtraction Up to 5
Subtraction Up to 5
על ידי
היפוך אריחים
Coins adding dimes, nickels, pennies
Coins adding dimes, nickels, pennies
על ידי
מצא את ההתאמה
Teen Numbers
Teen Numbers
על ידי
חידון טלויזיה
Valentine's Day Idioms Quiz
Valentine's Day Idioms Quiz
על ידי
חידון
¿Qué día es? - What day is it?
¿Qué día es? - What day is it?
על ידי
מצא את ההתאמה
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
Fundations Standard Letter Cards-Snowman Hunt
על ידי
פתח את התיבה
Nonsense Syllable Sort
Nonsense Syllable Sort
על ידי
מיון קבוצה
Sequencing Session 22
Sequencing Session 22
על ידי
דיאגרמה עם תוויות
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
FIS Lesson 5 Memory Game (sound symbol)
על ידי
זוגות תואמים
Feelings
Feelings
על ידי
חידון
Say it or Think It
Say it or Think It
על ידי
מיון קבוצה
numeros de 1 al 99
numeros de 1 al 99
על ידי
חידון טלויזיה
T, F, and B
T, F, and B
על ידי
גלגל אקראי
Vowel Sort
Vowel Sort
על ידי
מיון קבוצה
ULS February 2022 (Middle)
ULS February 2022 (Middle)
על ידי
התאמה
Barton 4.2
Barton 4.2
על ידי
התאמה
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
Wilson 5.4 fat stack (100 words)
על ידי
כרטיסי הבזק
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?