צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

Kindergartenaddition facts

דוגמאות מהקהילה שלנו

3807 תוצאות עבור 'kindergartenaddition facts'

Animal Facts
Animal Facts פוצץ בלון
על ידי
Myths& Facts
Myths& Facts מצא את ההתאמה
על ידי
Sensational Facts!
Sensational Facts! גלגל אקראי
על ידי
Brain facts
Brain facts היפוך אריחים
על ידי
Animals Etaf Ajjawi Abbas
Animals Etaf Ajjawi Abbas התאמה
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts קלפים אקראיים
על ידי
Facts and Assaf's opinion
Facts and Assaf's opinion מיין לקטגוריות
על ידי
Myth and Facts
Myth and Facts גלגל אקראי
על ידי
Myths and Facts p.58 cool
Myths and Facts p.58 cool מיון קבוצה
על ידי
Brazil facts vocab
Brazil facts vocab התאמה
על ידי
Can Yaman Facts
Can Yaman Facts זוגות תואמים
על ידי
Myths and Facts.
Myths and Facts. התאמה
על ידי
Cool Facts- RRIS Specialists
Cool Facts- RRIS Specialists גלגל אקראי
על ידי
Identifying facts and opinions
Identifying facts and opinions מיין לקטגוריות
על ידי
Multiples of 3
Multiples of 3 מצא את ההתאמה
על ידי
+ Math Facts
+ Math Facts הכה את החפרפרת
על ידי
Myths and Facts Cool p.59
Myths and Facts Cool p.59 פתח את התיבה
על ידי
which are fun FACTS?  Which are lies?
which are fun FACTS? Which are lies? אמת או שקר
על ידי
Times tables x3 Match Up
Times tables x3 Match Up התאמה
על ידי
Multiples of 7
Multiples of 7 מצא את ההתאמה
על ידי
Multiples of 6
Multiples of 6 פוצץ בלון
על ידי
Multiples of 8
Multiples of 8 מצא את ההתאמה
על ידי
Multiples of 9
Multiples of 9 מצא את ההתאמה
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts חידון טלויזיה
על ידי
Addition Facts
Addition Facts קלפים אקראיים
על ידי
Times tables x8 Maze
Times tables x8 Maze מרדף במבוך
על ידי
Multiples of 4
Multiples of 4 פוצץ בלון
על ידי
Multiples of 4
Multiples of 4 הכה את החפרפרת
על ידי
Multiples of 8
Multiples of 8 הכה את החפרפרת
על ידי
Multiples of 9
Multiples of 9 פוצץ בלון
על ידי
Multiples of 6
Multiples of 6 מצא את ההתאמה
על ידי
Multiplication 12's
Multiplication 12's הכה את החפרפרת
על ידי
Multiples of 9
Multiples of 9 הכה את החפרפרת
על ידי
addition facts to 20
addition facts to 20 מצא את ההתאמה
על ידי
Math Facts Addition to 20
Math Facts Addition to 20 התאמה
על ידי
Double Facts
Double Facts התאמה
על ידי
Doubles Facts
Doubles Facts פתח את התיבה
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts הכה את החפרפרת
על ידי
Doubles Facts
Doubles Facts קלפים אקראיים
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts פתח את התיבה
על ידי
Ten Facts - Whack-a-Mole
Ten Facts - Whack-a-Mole הכה את החפרפרת
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts חידון טלויזיה
על ידי
Addition Facts
Addition Facts גלגל אקראי
על ידי
Addition and Subtraction Facts Practice
Addition and Subtraction Facts Practice גלגל אקראי
על ידי
Related Multiplication and Division Facts
Related Multiplication and Division Facts חידון טלויזיה
על ידי
Do you know your math facts?
Do you know your math facts? חידון טלויזיה
על ידי
Times tables x2 Balloon Pop
Times tables x2 Balloon Pop פוצץ בלון
על ידי
Times tables x4 Whack a Mole
Times tables x4 Whack a Mole הכה את החפרפרת
על ידי
Related x÷ Facts
Related x÷ Facts התאמה
על ידי
Fluency Facts 2
Fluency Facts 2 התאמה
על ידי
basic addition facts
basic addition facts קלפים אקראיים
על ידי
Math Facts Subtraction to 20
Math Facts Subtraction to 20 התאמה
על ידי
Math Facts Subtraction to 20
Math Facts Subtraction to 20 התאמה
על ידי
Subtraction facts
Subtraction facts חידון
על ידי
Multiplication Facts
Multiplication Facts חידון טלויזיה
על ידי
Antarctica facts
Antarctica facts מטוס
על ידי