צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

Lativo abbinamenti

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'lativo abbinamenti'

COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI
COLLEGA LE IMMAGINI ALLE PAROLE CORRISPONDENTI התאמה
על ידי
Gara di velocità sui MESI
Gara di velocità sui MESI התאמה
על ידי
Preposizioni articolate
Preposizioni articolate התאמה
על ידי
Metti in ordine i mesi dell'anno
Metti in ordine i mesi dell'anno התאמה
על ידי
Stagioni e alberi
Stagioni e alberi התאמה
על ידי
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE
MA-ME-MI-MO-MU COLLEGA CON LE SILLABE התאמה
על ידי
Numeri fino al 20 - Maestra Marika
Numeri fino al 20 - Maestra Marika התאמה
על ידי
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1
MAIUSCOLO - Minuscolo N.1 התאמה
על ידי
Numeri cardinali e ordinali
Numeri cardinali e ordinali התאמה
על ידי
Francese_Azioni quotidiane
Francese_Azioni quotidiane התאמה
על ידי
  MA-ME-MI-MO-MU  collega le parole
MA-ME-MI-MO-MU collega le parole התאמה
על ידי
Modi di dire
Modi di dire התאמה
על ידי
 VERBO: ESSERE/AVERE
VERBO: ESSERE/AVERE התאמה
על ידי
Pallino più pallino meno
Pallino più pallino meno התאמה
על ידי
What time is it?
What time is it? התאמה
על ידי
Decine e unità
Decine e unità התאמה
על ידי
Numeri in inglese
Numeri in inglese התאמה
על ידי
Abbinamenti
Abbinamenti זוגות תואמים
על ידי
Days of the week
Days of the week התאמה
על ידי
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE
FACILE - ITALIANO - NUMERI E PAROLE התאמה
על ידי
CONTA CON LE DITA
CONTA CON LE DITA התאמה
על ידי
Metti l`articolo davanti al nome!
Metti l`articolo davanti al nome! התאמה
על ידי
Les lieux de la ville
Les lieux de la ville התאמה
על ידי
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti
Settimane, mesi, stagioni: ragionamenti התאמה
על ידי
Informazioni personali. A1
Informazioni personali. A1 התאמה
על ידי
I NUMERI INGLESE
I NUMERI INGLESE התאמה
על ידי
COMPLETA CON GLI ARTICOLI
COMPLETA CON GLI ARTICOLI התאמה
על ידי
I mesi dell'anno
I mesi dell'anno התאמה
על ידי
ENGLISH - WEEKDAYS
ENGLISH - WEEKDAYS התאמה
על ידי
I mestieri
I mestieri התאמה
על ידי
What time is it?
What time is it? התאמה
על ידי
Sottrazioni entro il 10
Sottrazioni entro il 10 התאמה
על ידי
Infinito e participio passato
Infinito e participio passato התאמה
על ידי
What time is it?
What time is it? התאמה
על ידי
CONGIUNTIVO USO
CONGIUNTIVO USO התאמה
על ידי
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO
COMPONI I NUMERI- CLASSE TERZA- BY MAESTRA ADELE BARBERIO התאמה
על ידי
I vestiti
I vestiti התאמה
על ידי
What`s the date today?
What`s the date today? התאמה
על ידי
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE
(NA-NE-NI-NO-NU ) COLLEGA LE SILLABE התאמה
על ידי
I NUMERO DA 10 A 20
I NUMERO DA 10 A 20 התאמה
על ידי
Aggettivi qualificativi
Aggettivi qualificativi התאמה
על ידי
Les nombres
Les nombres התאמה
על ידי
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte
ITA A1 - Presentarsi - Domande e risposte התאמה
על ידי
Tabelline 1-10
Tabelline 1-10 התאמה
על ידי
school
school התאמה
על ידי
GLI AMICI DEL 10
GLI AMICI DEL 10 התאמה
על ידי
VERBO POTERE
VERBO POTERE התאמה
על ידי
Conta i fiori
Conta i fiori התאמה
על ידי
Personalpronomen - immagini
Personalpronomen - immagini התאמה
על ידי
Die Zahlen ( 0-12)
Die Zahlen ( 0-12) התאמה
על ידי
The  Dates
The Dates התאמה
על ידי
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI
LA-LE-LI-LO-LU SA-SE-SI-SO-SU COLLEGA LE IMMAGINI ALLE SILLABE INIZIALI התאמה
על ידי
I numeri da 0 a 10
I numeri da 0 a 10 התאמה
על ידי
ANALISI GRAMMATICALE- MAESTRA ADELE BARBERIO
ANALISI GRAMMATICALE- MAESTRA ADELE BARBERIO התאמה
על ידי
I numeri da10 a 20
I numeri da10 a 20 התאמה
על ידי
Sports in english /1
Sports in english /1 התאמה
על ידי
 Il verbo essere: indicativo
Il verbo essere: indicativo התאמה
על ידי
I numeri entro 10
I numeri entro 10 התאמה
על ידי