צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

Long i oxford phonics

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'long i oxford phonics'

Oxford Phonics Letter Dd
Oxford Phonics Letter Dd התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Aa
Oxford Phonics Letter Aa התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Cc
Oxford Phonics Letter Cc התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Bb
Oxford Phonics Letter Bb התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Rr
Oxford Phonics Letter Rr התאמה
על ידי
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D מיון קבוצה
על ידי
Oxford Phonics Letter Oo
Oxford Phonics Letter Oo התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Uu
Oxford Phonics Letter Uu התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Ff
Oxford Phonics Letter Ff התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Kk
Oxford Phonics Letter Kk התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Jj
Oxford Phonics Letter Jj התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Yy
Oxford Phonics Letter Yy התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Gg
Oxford Phonics Letter Gg התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Ii
Oxford Phonics Letter Ii התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Qq
Oxford Phonics Letter Qq התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Ee
Oxford Phonics Letter Ee התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Hh
Oxford Phonics Letter Hh התאמה
על ידי
Long i
Long i היפוך אותיות
על ידי
long i quiz
long i quiz חידון
על ידי
Long "i"
Long "i" מיון קבוצה
על ידי
Oxford Phonics World I
Oxford Phonics World I התאמה
על ידי
long a e i
long a e i חידון
על ידי
Oxford Phonics Letter Nn
Oxford Phonics Letter Nn התאמה
על ידי
Oxford alphabet A-L
Oxford alphabet A-L מצא את ההתאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Zz
Oxford Phonics Letter Zz התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Ww
Oxford Phonics Letter Ww התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Xx
Oxford Phonics Letter Xx התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Tt
Oxford Phonics Letter Tt התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Ss
Oxford Phonics Letter Ss התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Mm
Oxford Phonics Letter Mm התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Pp
Oxford Phonics Letter Pp התאמה
על ידי
Oxford Phonics Letter Vv
Oxford Phonics Letter Vv התאמה
על ידי
long vowel I
long vowel I קלפים אקראיים
על ידי
 long  i let's read
long i let's read קלפים אקראיים
על ידי
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D
Oxford Phonics World - letters A,B,C,D חידון תמונה
על ידי
Long I and short i vowel sounds
Long I and short i vowel sounds הכה את החפרפרת
על ידי
Long I and short i vowel sounds
Long I and short i vowel sounds הכה את החפרפרת
על ידי
u_e
u_e זוגות תואמים
על ידי
y says long i
y says long i גלגל אקראי
על ידי
long /i/ missing word sentences
long /i/ missing word sentences מילה חסרה
על ידי
PHONICS
PHONICS קלפים אקראיים
על ידי
Oxford phonics 1 ABC
Oxford phonics 1 ABC קלפים אקראיים
על ידי
Oxford Phonics 1
Oxford Phonics 1 פוצץ בלון
על ידי
Oxford Phonics World 2 A E I
Oxford Phonics World 2 A E I פוצץ בלון
על ידי
Oxford Phonics 2
Oxford Phonics 2 התאמה
על ידי
Oxford Phonics Z and other letters
Oxford Phonics Z and other letters התאמה
על ידי
Oxford phonics world 1
Oxford phonics world 1 חידון
על ידי
Oxford Phonics 2 words
Oxford Phonics 2 words חידון
על ידי
Oxford Phonics World I
Oxford Phonics World I התאמה
על ידי
Oxford Phonics World 2 o
Oxford Phonics World 2 o התאמה
על ידי
Reading OPW1
Reading OPW1 התאמה
על ידי
Find the same sound (EFGHIJ)
Find the same sound (EFGHIJ) חידון
על ידי
Review ABCDEFGHI
Review ABCDEFGHI גלגל אקראי
על ידי
Reading 1
Reading 1 היפוך אריחים
על ידי
which word ai/ay
which word ai/ay מצא את ההתאמה
על ידי
Long i
Long i הכה את החפרפרת
על ידי
long /i/ sentences unjumble
long /i/ sentences unjumble בטל את הערבוב
על ידי
oa or oe
oa or oe חידון
על ידי