צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קהילה

Spotlight 4 degree of comperison

דוגמאות מהקהילה שלנו

10000+ תוצאות עבור 'spotlight 4 degree of comperison'

Spotlight 3 have to/don`t have to
Spotlight 3 have to/don`t have to גלגל אקראי
על ידי
Spotlight 4 2a Present Continuous
Spotlight 4 2a Present Continuous אמת או שקר
על ידי
 Past Simple Irregular Verbs
Past Simple Irregular Verbs התאמה
על ידי
Comparative degree of adjectives
Comparative degree of adjectives הכה את החפרפרת
על ידי
put on
put on פתח את התיבה
על ידי
adverbs of degree
adverbs of degree חידון
על ידי
Busstops Journeys 1-17
Busstops Journeys 1-17 סדר העדפה
על ידי
Starlight 4. Containers. Shopping for food.
Starlight 4. Containers. Shopping for food. התאמה
על ידי
Spotlight 4 prepositions  2
Spotlight 4 prepositions 2 חידון
על ידי
Food containers
Food containers מיון קבוצה
על ידי
Spotlight 4 Irregular Verbs
Spotlight 4 Irregular Verbs היפוך אותיות
על ידי
Spotlight 4 Animals
Spotlight 4 Animals חידון
על ידי
Spotlight 4 Unit 3a
Spotlight 4 Unit 3a מצא את ההתאמה
על ידי
Spotlight 4 Unit 2a
Spotlight 4 Unit 2a התאמה
על ידי
Spotlight 4 Unit 8a
Spotlight 4 Unit 8a חידון
על ידי
Spotlight 4 Unit 3a Jobs
Spotlight 4 Unit 3a Jobs התאמה
על ידי
Spotlight 4 Irregular Verbs Match
Spotlight 4 Irregular Verbs Match מצא את ההתאמה
על ידי
some, any, no
some, any, no מילה חסרה
על ידי
Past Simple. Irregular verbs. Spotlight 4, Module 7.
Past Simple. Irregular verbs. Spotlight 4, Module 7. מילה חסרה
על ידי
Feelings emotions random wheel
Feelings emotions random wheel גלגל אקראי
על ידי
Adverbs of frequency
Adverbs of frequency חידון טלויזיה
על ידי
simple present- simple past
simple present- simple past חידון
על ידי
Spotlight 4 Module 4
Spotlight 4 Module 4 התאמה
על ידי
Spotlight 4 Module 4 Unit 7b
Spotlight 4 Module 4 Unit 7b חידון
על ידי
Упаковки Spotligh 4 Module 3
Упаковки Spotligh 4 Module 3 התאמה
על ידי
Jobs Go getter 2
Jobs Go getter 2 גלגל אקראי
על ידי
 Degrees of comparison
Degrees of comparison חידון טלויזיה
על ידי
Multiples of 4
Multiples of 4 מצא את ההתאמה
על ידי
Spotlight 4 Module 1 2020
Spotlight 4 Module 1 2020 דיאגרמה עם תוויות
על ידי
Copy of 4.
Copy of 4. היפוך אותיות
על ידי
Copy of 4.
Copy of 4. היפוך אותיות
על ידי
degree of comparison
degree of comparison בטל את הערבוב
על ידי
Question words
Question words חידון
על ידי
Spotlight 4 Irregular verbs unit 14 E
Spotlight 4 Irregular verbs unit 14 E התאמה
על ידי
Spotlight 4 countries
Spotlight 4 countries התאמה
על ידי
Spotlight 4 Past Simple, short answers
Spotlight 4 Past Simple, short answers אמת או שקר
על ידי
you must / you mustn't
you must / you mustn't מיין לקטגוריות
על ידי
Spotlight 4 Have to
Spotlight 4 Have to חידון
על ידי
Present Simple or Present Continuous #5
Present Simple or Present Continuous #5 חידון
על ידי
Seasons /Months
Seasons /Months מיון קבוצה
על ידי
Spotlight 4 6a
Spotlight 4 6a מילה חסרה
על ידי
 Spotlight 5 Unit 2b My things
Spotlight 5 Unit 2b My things התאמה
על ידי
Present Perfect & Present Perfect Continuous
Present Perfect & Present Perfect Continuous חידון
על ידי
Past Simple (verb to be)
Past Simple (verb to be) חידון
על ידי
Family and Friends 3 Unit 13
Family and Friends 3 Unit 13 מצא את ההתאמה
על ידי
Food Spotlight 3 Module 3
Food Spotlight 3 Module 3 מצא את ההתאמה
על ידי
Spotlight 4 months
Spotlight 4 months חידון
על ידי
Past Simple
Past Simple חידון
על ידי
Spotlight 4 jobs
Spotlight 4 jobs היפוך אותיות
על ידי
Spotlight 4 Unit 5  Countable Uncountable Food Spooky
Spotlight 4 Unit 5 Countable Uncountable Food Spooky מיון קבוצה
על ידי
Spotlight 4 Unit 3a Job activities
Spotlight 4 Unit 3a Job activities גלגל אקראי
על ידי
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (regular verbs) בטל את הערבוב
על ידי
Spotlight 4 Module 3 Unit 5 Food
Spotlight 4 Module 3 Unit 5 Food איש תלוי
על ידי
Spotlight 4 Module 2
Spotlight 4 Module 2 התאמה
על ידי