נהל תשלומים


התוכנית שלך

Admin

תוכניות בית הספר הן דרך לרכוש את Wordwall עבור קבוצה של מורים.

היסטוריית תשלומים

תאריך תיאור סכום מצב מסמכים
עדיין לא בוצעו תשלומים
האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?