1) ש a) b) c) d) 2) ן a) b) c) d) 3) ח a) b) c) d) 4) ר a) b) c) d) 5) ם a) b) c) d) 6) ק a) b) c) d) 7) ל a) b) c) d) 8) ה a) b) c) d) 9) ב a) b) c) d)

צליל סוגר

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?