1) א a) b) c) 2) ב a) b) c) 3) ג a) b) c) 4) ד a) b) c) 5) ה a) b) c) 6) ו a) b) c) 7) ז a) b) c) 8) ח a) b) c) 9) ט a) b) c) 10) י a) b) c) 11) כ a) b) c) 12) ל a) b) c)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?