1+1 - 2, 2+2 - 4, 3+3 - 6, 4+4 - 8, 5+5 - 10, 6+6 - 12, 7+7 - 14, 8+8 - 16, 9+9 - 18, 10+10 - 20,

תרגילי תאומים

על ידי

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?