5 - 1+4, 4 - 2+2, 8 - 5+3, 2 - 1+1, 6 - 3+3, 7 - 1+6,

חשבון לכיתה א

על ידי

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?