1) 6 + 0 = a) 2 b) 5 c) 6 d) 10 2) 1 + 6 = a) 4 b) 7 c) 9 d) 11 3) 10 - 7 = a) 5 b) 3 c) 10 d) 20 4) 3 - 1 = a) 2 b) 3 c) 4 d) 15 5) 1 + 4 = a) 5 b) 6 c) 7 d) 11 6) 8 - 4 = a) 9 b) 10 c) 4 d) 13 7) 1 + 3 = a) 3 b) 4 c) 6 d) 8 8) 3 - 3 = a) 0 b) 7 c) 10 d) 14 9) 7 - 5 = a) 7 b) 3 c) 2 d) 20 10) 1 + 1 = a) 2 b) 4 c) 5 d) 12

מָבוֹךְ תַּרְגִּילֵי חִבּוּר וְחִסּוּר

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?