11 ____ 13 15 ____ 17 10 ____ 12 12 13 ____ 15 13 ____ 15 16 15 ____ 17 16 17 ____ 19 15 16 ____ 14 15 ____ 13 14 ____ 16 17 18 19 ____ 18 ____ 20 10 11 12 ____ 15 ____ 17 ____ 18 19 20 16 ____ 18 11 ____ 13 ____ 14 15 ____ 17 ____ ____ ____ 18 19 ____ 11 12 13 ____

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?