.עיקרון: המשחק כאמצעי לקידום תהליכי הוראה/למידה, .הנחת יסוד: באמצעות המשחק הסוציודרמתי ילדים מתפתחים רגשית, חברתית ושכלית.

סידור משפטים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?