1) 12 __ 16 a) < b) = c) > 2) 18 __ 16 a) < b) = c) > 3) 15 __ 11 a) < b) = c) > 4) 9 __ 9 a) < b) = c) > 5) 11 __ 10  a) < b) = c) > 6) 20 __ 20 a) < b) = c) > 7) 13 __ 15 a) < b) = c) > 8) 14__ 17 a) < b) = c) > 9) 17 __ 15 a) < b) = c) > 10) 16 __ 14 a) < b) = c) > 11) 15 __ 15 a) < b) = c) > 12) 19 __ 18 a) < b) = c) > 13) 13__14 a) < b) = c) > 14) 9__12 a) < b) = c) >

גדול, קטן, שווה עד 20

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?