.הנחת יסוד: ילדים לומדים תוך התנסות פעילה , .עיקרון: סביבה לימודית כוללת: *מגוון מוקדים ופעילויות *קבוצה חברתית רב גילאית *וצוות מקצועי מקדם ותומך.

סידור משפטים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?