.הנחת יסוד: אינטראקציות רב גיליות מאפשרות למידה טבעת, עקרון: תהליכי הוראה/למידה בקב' דו גיליות, המבוססים על "טווח ההתפתחות המשוער" (ויגוצקי).

סידור משפטים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?