1) ם a) משקפיים b) בית c) גרביים d) ילד e) אבטיח f) עיניים 2) ב a) לב b) ידיים c) כדור d) שוקולד e) כלב f) חרב 3) ד a) כד b) כובע c) מטריה d) פעמון e) יד f) שוקולד

אות סוגרת

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?