1) חתול a) ו b) ל c) ח d) ט e) ת f) ר 2) כלב a) ב b) ל c) כ d) א e) מ f) ש 3) ברווז a) ו b) א c) ד d) ב e) ז f) ר 4) ציפור a) פ b) ו c) י d) צ e) כ f) ר 5) אריה a) ר b) ט c) ה d) י e) א f) ס 6) גמל a) ל b) ג c) י d) מ e) פ f) ר 7) אוגר a) ג b) ס c) ב d) ר e) א f) ו 8) תוכי a) כ b) ו c) ת d) ג e) ף f) י 9) נחש a) ק b) ח c) ר d) ש e) נ f) ד 10) היפופוטם a) מ b) ט c) ב d) ס e) ם f) פ 11) זברה a) ע b) ה c) ז d) ח e) ר f) ל 12) נמר a) ה b) ץ c) ר d) ך e) כ f) ש 13) צפרדע a) ע b) ר c) ד d) ף e) ך f) צ 14) ארנבת a) ה b) ת c) ט d) ר e) א f) נ 15) שועל a) ו b) ש c) ץ d) ע e) ל f) כ

אות סוגרת

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?