החֶלזוֹנוֹת יוֹצאים מִן הקוֹנכִיוֹת אַחֲרֵי הגֶשֶם הרִאשוֹן וְזוֹחֲלים בַּגינָה., חיכִּיתי בְּתַחֲנַת האוֹטוֹבּוּס עַד שֶהגֶשֶם הִפסיק לָרֶדֶת, אֲני קוֹפֵץ מֵעַל השלוּלית כְּדֵי שֶלֹא אֵירָטֵב, עֵרָן הקָטָן טייֵל בַּחוּרשָה., עֵרָן הֵחֵל לָלֶכֶת וְהזֵר בְּיָדוֹ.

סידור משפטים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?