1) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָאוֹת a) מִתַחַת b) ליַד c) בֵּין 2) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מִתַחַת b) מֵעַל c) בֵּין 3) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מִתַחַת b) מֵעַל c) בֵּין 4) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מֵאַחוֹרֵי b) מֵעַל c) ליַד 5) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מֵאַחוֹרֵי b) מֵעַל c) לִפנֵי 6) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 7) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 8) ּהַחָתוּל נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 9) ּהַחָתוּל נִמצָא ______ הַשׁוּלחָן a) בּתוֹך b) עַל c) מִתַחַת 10) הַחָתוּל נִמצָא ______ הַכֶּלֶב a) ליַד b) עַל c) מִתַחַת 11) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ לַשׁוּלחָן a) ליַד b) עַל c) מִתַחַת 12) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הַחָתוּלִים a) ליַד b) בֵּין c) מִתַחַת 13) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הֶחָתוּל a) בֵּין b) ליַד c) מִתַחַת 14) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הַמלוּנָה a) בֵּין b) מֵאַחוֹרֵי c) לִפנֵי 15) הַמלוּנָה נִמצֶאת ______ הַכֶּלֶב a) מֵאַחוֹרֵי b) ליַד c) לִפנֵי

מילות יחס במרחב (לפני, אחרי, על, ליד...)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?