1) מה שייך לחג פורים a) b) c) 2) מה שייך לחג פורים a) b) c) 3) מה שייך לחג פורים a) b) c) 4) מה שייך לחג פורים a) b) c) 5) מה שייך לחג פורים a) b) c) 6) מה שייך לחג פורים a) b) c) 7) מה שייך לחג פורים a) b) c) 8) מה שייך לחג פורים a) b) c) 9) מה שייך לחג פורים a) b) c)

פורים-פתח את התיבה

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?