נם - ישן, אביון - עני, שמחה - ששון, סוד - רז, יגון - עצב, לבנה - סהר,

משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?