1) נקי a) great fun b) wear c) clean (adj) d) everything 2) מלוכלך a) dirty b) clean (adj) c) it’s free d) wonderful 3) לנהוג a) event b) drive (v) c) clean (adj) d) best of all 4) הכל a) throw b) late at night c) drive (v) d) everything 5) מרגש a) drive (v) b) exciting c) something d) wear 6) אור a) rule (n) b) light (n) c) spend the night d) miss (v) 7) מתגעגע a) throw b) it’s free c) event d) miss (v) 8) חוק a) rule (n) b) exciting c) festival d) wear 9) משהו a) each other b) spend the night c) warm d) something 10) לזרוק a) event b) cool c) throw d) drive (v) 11) נפלא a) dirty b) wonderful c) exciting d) amazing 12) הטוב מכולם a) each other b) rule (n) c) best of all d) event 13) אחד את השני a) drive (v) b) it’s free c) each other d) throw 14) כיף גדול a) great fun b) cool c) each other d) late at night 15) זה חינם a) it’s free b) rule (n) c) drive (v) d) amazing 16) מאוחר בלילה a) late at night b) summer c) wonderful d) throw 17) להישאר לישון a) miss (v) b) clothes c) warm d) spend the night 18) מדהים a) light (n) b) amazing c) cool d) festival 19) בגדים a) throw b) rule (n) c) spend the night d) clothes 20) חמים a) throw b) warm c) cool d) festival 21) קריר a) drive (v) b) everything c) cool d) rule (n) 22) אירוע a) everything b) dirty c) warm d) event 23) ללבוש a) amazing b) wear c) everything d) light (n) 24) פסטיבל a) clothes b) festival c) miss (v) d) everything 25) קיץ a) summer b) festival c) everything d) each other

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?