1) לעלות a) cost (v) b) festival c) find out d) dangerous 2) מריבה a) dirty b) find out c) fight (n) d) a waste of 3) להתכוון a) mean (v) b) wear c) festival d) tomato 4) מחובר (באינטרנט) a) online b) shoe c) mean (v) d) kind of 5) תכנית a) find out b) ticket c) dirty d) program (n) 6) נעל a) shoe b) soft c) throw d) find out 7) רך a) soft b) dirty c) dangerous d) a waste of 8) כרטיס a) fight (n) b) online c) kind of d) ticket 9) עגבנייה a) find out b) tomato c) ticket d) clothes 10) בזבוז של a) a waste of b) ticket c) rule (n) d) fight (n) 11) סוג של a) soft b) dirty c) cost (v) d) kind of 12) בדקה האחרונה a) soft b) wear c) remember d) the last minute 13) בגדים a) throw b) festival c) clothes d) mean (v) 14) מסוכן a) soft b) each other c) dangerous d) rule (n) 15) מלוכלך a) dirty b) mean (v) c) the last minute d) program (n) 16) אחד את השני a) each other b) ticket c) the last minute d) clothes 17) פסטיבל a) fight (n) b) shoe c) festival d) each other 18) לברר a) cost (v) b) online c) find out d) soft 19) לזכור a) shoe b) a waste of c) remember d) dangerous 20) חוק a) soft b) ticket c) rule (n) d) throw 21) לזרוק a) dirty b) soft c) throw d) ticket 22) ללבוש a) wear b) the last minute c) each other d) find out

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?