1) סופה a) sister b) soft c) slow d) storm e) sit f) sleep 2) להישאר a) said b) stop c) sun d) supermarket e) stay f) some 3) למכור a) shop b) ship c) sell d) sunny e) solve f) stone 4) מפחיד a) smell b) scary c) dirty d) clean e) small f) sun 5) שתיל a) house b) pay c) flower d) blanket e) plant f) play 6) להתחיל a) stop b) start c) cry d) teach e) learn f) fix

Hey unit 3-Chase

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?