צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Sübhâneke Allâhümme Ve bi hamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük Ve celle senâük Ve lâ ilâhe ğayruk.

4-1 Sübhaneke Duası

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות