1) לגבי / אודות a) quiet b) lunch c) about d) glass 2) אחרי a) glass b) fall c) late d) after 3) אחר הצהריים a) afternoon b) before c) look at d) pick up 4) כל a) moon b) all c) clean d) home 5) אחר a) another b) parents c) home d) about 6) לפני a) catch b) clean c) get d) before 7) ארוחת בוקר a) catch b) late c) breakfast d) parents 8) להתקשר a) look at b) each c) call d) afternoon 9) לתפוס a) sport b) get c) catch d) call 10) לנקות a) clean b) lunch c) late d) many 11) כל אחד מ a) each b) parents c) home d) rich 12) ערב a) sometimes b) evening c) catch d) breakfast 13) כל אחד / כולם a) rich b) home c) lunch d) everyone 14) ליפול a) glass b) rich c) before d) fall 15) לקבל a) guess b) all c) get d) afternoon 16) זכוכית a) look at b) glass c) pick up d) after 17) לנחש a) guess b) clean c) everyone d) catch 18) בית a) home b) many c) sport d) evening 19) סוג של a) many b) kind of c) guess d) before 20) מאוחר a) sport b) kind of c) breakfast d) late 21) להסתכל על a) parents b) fall c) look at d) sometimes 22) ארוחת צהריים a) kind of b) before c) catch d) lunch 23) הרבה a) many b) clean c) before d) evening 24) ירח a) many b) sport c) moon d) glass 25) הורים a) moon b) parents c) clean d) before 26) להרים a) after b) many c) pick up d) fall 27) שקט a) late b) quiet c) pick up d) moon 28) עשיר a) each b) after c) rich d) guess 29) לפעמים a) get b) about c) sometimes d) everyone 30) ספורט a) sometimes b) sport c) pick up d) catch

Hey Unit 2 - set 1

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?