1) מסביב a) sink b) river c) around d) mirror 2) אמן a) mirror b) forest c) refrigerator d) artist 3) גשר a) bridge b) clothes c) rice d) shower 4) טירה a) servant b) castle c) detective d) paint 5) חגיגה a) celebration b) ship c) paint d) around 6) בגדים a) desert b) detective c) mat d) clothes 7) בן דוד / בת דודה a) desert b) refrigerator c) cousin d) ship 8) ארון a) rice b) dining room c) cupboard d) bridge 9) מדבר a) straw b) mat c) desert d) cupboard 10) בלש a) detective b) river c) refrigerator d) roof 11) חדר אוכל a) dining room b) ship c) paint d) spoon 12) אש a) stove b) fire c) desert d) cousin 13) דגל a) spoon b) paint c) river d) flag 14) יער a) mirror b) spoon c) clothes d) forest 15) שטיחון a) outside b) castle c) mat d) bridge 16) מראה a) rice b) mirror c) shower d) artist 17) בחוץ a) outside b) detective c) flag d) desert 18) לצייר / /לצבוע a) paint b) roof c) straw d) fire 19) למשוך a) roof b) pull c) outside d) clothes 20) מקרר a) straw b) pull c) cousin d) refrigerator 21) אורז a) ship b) forest c) rice d) stove 22) נהר a) pull b) clothes c) desert d) river 23) גג a) roof b) detective c) clothes d) fire 24) משרת a) roof b) straw c) servant d) mirror 25) ספינה a) servant b) ship c) detective d) clothes 26) מקלחת a) artist b) roof c) shower d) forest 27) כיור a) refrigerator b) sink c) shower d) servant 28) כף a) dining room b) artist c) spoon d) outside 29) תנור a) mat b) around c) stove d) flag 30) קש a) stove b) straw c) shower d) desert

Hey Unit 2 - set 2

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?