: מנורה, דבורה, : מיטה, חביתה, : מים, שום, : בית, חוית, : טלפון, בלון, : מלונה, אפונה, : קטר, פרפר,

צליל סוגר

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?