מיטה - 4 אותיות, יש מוקש, סל - 2 אותיות, דחליל - 5 אותיות, פטיש - 4 אותיות, יש מוקש, תירס - 4 אותיות, כלנית - 5 אותיות, יש מוקש, נרקיס - 5 אותיות, סיר - 3 אותיות, חסידה - 5 אותיות, גלידה - 5 אותיות, צעיף - 4 אותיות, דלי - 3 אותיות, תיק - 3 אותיות, צדפים - 5 אותיות, גיטרה - 5 אותיות, יש מוקש, דגים - 4 אותיות, חציל - 4 אותיות, קרנף - 4 אותיות, אגס - 3 אותיות, צב - 2 אותיות,

אֵיךְ כּוֹתְבִים? (קָמָץ, חִירִיק)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?