מה יש בסביבה המלאכותית שאין בסביבה הטבעית?, האם בסביבה המלאכותית יש צמחי בר או צמחי תרבות , האם בסביבה המלאכותית יש חיות בר או מבויתות, מהי סביבה טבעית?, מהי סביבה מלאכותית?, כיצד מבדילים בין חיות בר לחיות מבויתות?, מדוע לדעתך האדם מבית בעלי חיים? .

סביבות חיים כתה ב

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?