62+26=?, 51+39=?, 48+18=?, 37+37=?, 92-29=?, 60-12=?, 57+8=?, 53-35=?, 48-27=?, 60+13=?, 71-17=?, 84-48=?, 29+29=?, 63-39=?, 46-36=?, 45+27=?, 57-18=?, 94-7=?, 74+18=?.

שיעור חשבון :)

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?