1/2 - חצי, 8/9 - שמונה מתוך תשע, 5/9, 8/4 - שמונה מתוך ארבע, 3/4, 1/4 - רבע, 4/10, 4/9 - ארבע מתוך תשע, 2/5, 2/8 - שתים מתוך שמונה, 2/3, 1/6 - שישית, 5/6,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?