1) מה לא מאותה משפחת מילים? a) שמרתי b) אשמור c) נשמור d) השמין 2) מה לא מאותה משפחת מילים? a) שומרת b) שומע c) נשמור d) תשמרו 3) מה לא מאותה משפחת מילים? a) חובשת b) חושבים c) חשבנו d) תחשבי 4) מה לא מאותה משפחת מילים? a) בוחרת b) תבחרי c) בחרנו d) בורחים 5) מה לא מאותה משפחת מילים? a) עוברות b) עוברים c) עודרים d) מעברים 6) מה לא מאותה משפחת מילים? a) סורגת b) סוגרת c) סוגרים d) תסגרו

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?