1) מה ברא ה' ביום השלישי? a) אור וחושך b) שמש ירח וכוכבים c) ים, יבשה, דשא ועצים 2) כמה שנים בנה נח את התיבה? a) 120 b) 140 c) 150 3) ?מי הפך לנציב מלח a) לוט b) אשתו של לוט c) אמא של לוט 4) מה אמר יוסף לאחיו מיד כשפגש אותם כשירדו למצרים ? a) כמה התגעגעתי אליכם b) ברוכים הבאים אחי היקרים c) מרגלים אתם 5) מי מבין הבאים קשור לחלום יוסף? a) שמש ירח וכוכבים b) כובע ונעליים c) 7 פרות שמנות ו- 7 פרות רזות 6) מהו פתרון יוסף לחלום פרעה? a) תמלוך 7 שנים על מצרים ולאחריהן תהיה 7 שנים בשבי b) 7 שנות שובע ואחריהן 7 שנות רעב c) יוולדו לך 7 בנים ו7 בנות 7) עם מי התחתן יעקב בפעם הראשונה? a) לאה b) רחל c) רבקה 8) כמה שנים עבד יעקב אצל לבן?  a) 21 b) 14 c) 12 9) כמה שבטים יצאו מ: לאה? a) 12 b) 3 c) 6 10) איזו פרשה מגיעה אחרי פרשת "לך לך"? a) חיי שרה b) וירא c) מקץ 11) כשבני יעקב ירדו למצריים, את מי הם לא לקחו איתם? a) בנימין b) יהודה c) לוי 12) בנימין היה בנה של: a) זילפה b) לאה c) רחל 13) איך קראו לבניו של יוסף? a) בנימין ולוי b) מנשה ואפריים c) יהודה ושמעון 14) בחר את התמונה המתאימה לשבט זבולון a) אוניה b) נחש c) אריה 15) מי ניסה להפריע לקבורת יעקב במערת המכפלה? a) לוט b) פוטיפר c) עשיו 16) מה ברא ה' ביום הראשון? a) האדם b) אור וחושך c) החיות 17) כמה קומות היו בתיבת נח? a) 3 b) 5 c) 4 18) באיזה גיל עשה אברהם אבינו ברית מילה? a) 53 b) 84 c) 99 19) מ עשתה שרה כשבישרו לה שיוולד לה בן? a) צחקה b) בכתה c) השתתקה 20) כמה מלאכים הגיעו לבקר את אברהם? a) 4 b) 3 c) 5

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?