שמות תואר: שמחה, גדול, נמוך, יפה, גבוה, רחוקה, שמות עצם: עיפרון, כיסא, שולחן, מספריים, ספר, לוח, פעלים: גדלה, אכלתי, רצנו, קנתה, צפה, שחו,

שמות תואר ושמות עצם

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?