1) סמנו אות פותחת אות סוגרת -עלה a) 'ר' ו- ק b) 'ע' ו- ה c) 'ש' ו- ה d) 'ג' ו- ע 2) סמנו אות פותחת אות סוגרת- ענף  a) ע' ו- ף b) 'צ' ו- ס c) מ' ו- ם d) ל' ו-ך 3) סמנו אות פותחת אות סוגרת - זרע a) 'ס' ו- ע b) 'כ' ו- ס c) 'צ' ו- ר d) 'ז' ו-ע  4) סמנו אות פותחת אות סוגרת - עץ a) א' ו- ץ b) ע' ו- ץ c) 'ח' ו- ל d) 'ב' ו- ג 5) סמנו אות פותחת אות סוגרת - שורש a) 'ש' ו- ש b) 'ש' ו- ו c) 'ל' ו- ק d) ש' ו- ן 6) סמנו אות פותחת אות סוגרת - גזע a) 'ד' ו- ה b) 'ג' ו- ז c) 'ז' ו- ב d) 'פ' ו- ל 7) סמנו אות פותחת אות סוגרת - פרח a) ט' ו- ף b) 'י' ו- ח c) 'פ' ו- ח d) 'כ' ו- ר

אות פותחת אות סוגרת

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?