1) גפרורים a) ף b) ם c) מ d) ן 2) אש a) ג b) א c) ח d) ש 3) אריה a) ס b) ה c) י d) א 4) חץ וקשת a) ת b) ס c) ם d) צ 5) מדורה a) ע b) ה c) ש d) ת 6) לג בעומר a) ל b) ק c) ח d) ר 7) תפוח אדמה a) ה b) ס c) י d) א 8) קרשים a) ק b) מ c) ם d) ש

לג בעומר אות סוגרת

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?