אברהמי מנחם, אלפרוביץ משה, אריאל שמואל, בורובסקי חיים, בייץ אברהם, בן יפתח אלעזר, בר אברהם לביא, בר אל אור יצחק, ברון משה, גובני ינון, גורביץ שמואל, הלל שלומי, טורקוב שמואל, כהן שמואל, לוי אבישי, מיכאל יצחק, משה גבריאל, עומר הלל, פרוס יוסף, פרנקל מנחם, קרוטמן יהודה לייב, שפרלינג דוד, שרעבי מנחם מ, תעיזי מנחם מ, הילד שישב הכי בשקט, אף אחד לא זכה, נהוראי דוידי, הילד שעבד הכי יפה, 10 הראשונים שחזרו למקום.

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?