צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
ילד קפצן הוא ילד שאוהב... ____ ילד רקדן הוא ילד שאוהב...____ ילד חבקן הוא ילד שאוהב...____ ילד הלכן הוא ילד שכל הזמן...____ ילד זללן הוא ילד שאוהב...____ ילד חסכן הוא ילד...____ ילד אספן הוא ילד שאוהב...____ ילד זכרן הוא ילד שאוהב...____ ילד סדרן הוא ילד שאוהב... ____ ילד בשלן הוא ילד שאוהב... ____ ילד מצאן הוא ילד ש... ____ ילד ערכן הוא ילד ש... ____ ילד מרכיבן הוא ילד ש... ____ ילד סחטן הוא ילד שכל הזמן... ____ ילד בכיין הוא ילד שכל הזמן... ____ ילד תפרן הוא ילד שכל הזמן... ____ ילד תפרן הוא ילד שאוהב ל... ____

תארי תכונה- השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות