1) ב a) b) c) d) 2) ג a) b) c) d) 3) א a) b) c) d) 4) ד a) b) c) d) 5) ז a) b) c) d) 6) ה a) b) c) d)

דפוס-כתב א-ז

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?