צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
sul scoiattolo salta Lo piccolo verde prato, volano grigie Le nel cielo nuvole veloci, Ieri mangiato spicchi ho tre mandarino di, nella nascosto una Ho moneta scarpa, tanto piace Mi al gelato cioccolato il.

Ricostruire la frase

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

מגנטים של מילים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות