3-1= - 2, 3-2= - 1, 4-2= - 2, 2-0= - 2, 1-1= - 0, 5-1= - 4, 1-0= - 1, 2-2= - 0, 5-2= - 3, 4-0= - 4,

לוח תוצאות מובילות

היפוך אריחים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?