3+1= - 4, 2+2= - 4, 0+2= - 2, 4+1= - 5, 3+2= - 5, 2+1= - 3, 1+0= - 1, 5+0= - 5, 0+2= - 2, 2+3= - 5,

לוח תוצאות מובילות

היפוך אריחים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?