1) the boy a) it b) she c) he d) we 2) the girl a) it b) we c) you d) she 3) the cat a) we b) it c) she d) he 4) mum and I a) she b) it c) he d) we 5) the boys a) they b) we c) she d) he 6) Sam and you a) it b) she c) they d) you

כינויי גוף / personal pronouns

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?