מעבר חצייה , תמרור עצור , עצור באדום , עבור בירוק , שביל לאופניים , אפוד זוהר , לא חוצים ללא מבוגר , מביטים ימין ושמאל לפני שחוצים , כולם חגורים מלפנים ומאחור , רכבת לפניך ,

אלחכמה של זהירות בדרכים

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?