אַף, פֶּה, עַיִן - עֵינַיִים, גבה - גַּבּות, אֹוֹזֶן - אוֹזְנַיִים, מֵצַח, לֶחִי - לְחָיַיִִם, סַנְטֵר.

חלקי הפנים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?